Heldere Bewindvoering

•Professionaliteit    •Betrokkenheid      •Betrouwbaardheid

Bewindvoering in Den Helder. Zoek je financiële hulp in de vorm van een bewindvoerder? Heldere Bewindvoering is een kleinschalig bewindvoeringskantoor in Den Helder. De belangen van onze cliënten staan voorop en we hebben een persoonlijke benadering. Bovendien vinden wij het belangrijk om open en transparant te werk te gaan. Zo bieden we hulp aan iedereen die tijdelijk of langdurig moeite heeft om met geld om te gaan. 

Kwaliteit van Bewindvoering in Den Helder

Als bewindvoerder in Den Helder moet je voldoen aan strenge, verplichte kwaliteitseisen. Deze eisen zijn sinds 2014 verplicht gesteld door de Rijksoverheid. Voldoe je als bedrijf aan deze eisen, dan word je benoemd als bewindvoerder. Op deze manier ben je ervan verzekerd dat er vertrouwelijk en professioneel met de financiën om wordt gegaan.

Wij zijn aangesloten bij de NBBI

Wat is bewindvoering?

Omgaan met financiën kan een grote opgave zijn voor mensen. Dit kan diverse redenen hebben, zoals gezondheidsproblemen of toenemende financiële verplichtingen. Op deze momenten kan bewindvoering in Den Helder een helpende hand bieden om zo de juiste (financiële) keuzes te maken.

Bewindvoerder in Den Helder en omstreken

Wanneer is bewindvoering geschikt?

Mensen uit verschillende doelgroepen komen in aanmerking voor bewindvoering

Ouderdom en dementie

Ouderen en mensen met dementie kunnen het lastig vinden om de complexe, moderne financiële wereld te begrijpen. Daarom bieden wij deze groep mensen hulp.

GGZ-problematiek

Verschillende gezondheidskwesties kunnen het gevolg hebben dat omgaan met geld een uitdaging is. Hierbij bieden wij ondersteuning. 

Overige doelgroepen

Ook anderen die problemen ervaren met financiën of stress ervaren bij (oplopende) schulden, kunnen bij ons terecht.

Verstandelijke beperking

Door lichamelijke en geestelijke beperking is het beheren van financiën soms (tijdelijk) onmogelijk. Als bewindvoerder in Den Helder zorgen wij met zorg en toewijding voor het beheer van het vermogen en de financiën.

Niet-aangeboren hersenletsel

Ook kan het zijn dat iemand door niet-aangeboren hersenletsel niet langer in staat is om de financiële zaken op orde te houden. In deze gevallen sta ik als bewindvoerder in Den Helder voor je klaar om de juiste (financiële) hulp te bieden.

Wat kost bewindvoering?

De kosten voor bewind worden jaarlijks bepaald door het landelijk overlegorgaan van de kantonrechters (LOVCK). Dit wordt vermeld in de beschikking die door de rechtbank naar de cliënt wordt verstuurd.

Is het inkomen op of rond bijstandsniveau? Dan kan er via de gemeente beroep gedaan worden op bijzondere bijstand. Dit houdt in dat de kosten voor bewindvoering dan vergoed worden door de gemeente. Dit wordt aangevraagd door de bewindvoerder.

Hoe gaan wij te werk?

Lees hieronder stap voor stap hoe wij van Heldere Bewindvoering te werk gaan.  

Stap 1: Kennismaking en aanvragen beschermingsbewind

Tijdens het kennismaken bespreken we wat jou wensen zijn. We kijken we samen of wij iets voor je kunnen betekenen. Besluiten we het bewind aan te vragen dan vullen we samen het intakeformulier en de formulieren voor de rechtbank in.

Stap 2: De rechtbank

We worden allebei uitgenodigd door de rechtbank. Veelal hebben we dan een gesprek met twee juridisch medewerkers. Na dit gesprek geven zij de kantonrechter een advies. De kantonrechter spreekt het bewind uit en na het ontvangen van de beschikking kunnen we je dossier opstarten. Vanaf nu gaan wij aan de slag met jouw financiële administratie.

Stap 3: Beschermingsbewind opstarten en beheren

Vanaf nu beheren wij jouw financiën. We openen een beheer- en leefgeldrekening. We zorgen dat je financiële post direct naar ons gestuurd wordt. Op je leefgeldrekening wordt wekelijks geld gestort. Van deze rekening heb je een pasje zodat je boodschappen en andere persoonlijke dingen kunt kopen.

Stap 4: Verantwoording

Ieder jaar legt je bewindvoerder verantwoording af aan jou en de kantonrechter om te bepalen of de inkomsten en uitgaven goed beheerd zijn. Samen bespreken we dit rapport en na jouw akkoord wordt het doorgestuurd naar de rechtbank voor goedkeuring.