Bewindvoering

Bewindvoering in Den Helder en omstreken is bedoeld voor iedereen die zowel voor korte als langere tijd niet in staat zijn hun financiën te beheren. Oorzaken hiervan kunnen erg uit een lopen. Denk aan ouderdom, dementie, lichamelijke of geestelijke beperkingen. Dit kan mede tot gevolg hebben dat er problematische schulden ontstaan.  Dit kan er toe leiden dat beheer van geld (tijdelijk) een te grote belasting vormt.

Bewindvoering in Den Helder en omstreken

In dit soort situaties kan het moeilijk zijn om te bepalen wat de juiste (financiële) keuzes zijn. Is er iemand in jouw omgeving die hier behoefte aan heeft? Dan ben je bij Heldere Bewindvoering aan het juiste adres. Wij bieden bewindvoering aan in Den Helder, Schagen, Warme Huizen, Texel en de omgeving hiervan.

Waar wij bij kunnen helpen

Wat zijn de taken die een bewindvoerder uitvoert? Heldere Bewindvoering in Den Helder zal gedurende het bewind geld en bezittingen beheren ter bescherming. Taken die hierbij horen zijn:

Aanvragen zorgtoeslag

Aanvragen schuldhulpverlening

Het beheren van uw bankrekeningen

In kaart brengen van de inkomsten, uitgave, schulden en vorderingen

Aanvragen bijzondere bijstand

Verzekeringen afsluiten

Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Door bedrijven aan te schrijven laten wij je post naar ons kantoor sturen

Post behandelen en doorsturen

Aanvragen huurtoeslagen

Een betalingsregeling treffen bij een beheersbare schuldenlast

Belastingaangifte

Declaratie ziektekosten

Vragen hierover of staat wat je zoekt er niet bij? Neem dan contact met ons op, wij staan voor je klaar. 

Bekijk hier de video over bewindvoering:

Wanneer is bewindvoering geschikt?

Mensen uit verschillende doelgroepen komen in aanmerking voor bewindvoering

Ouderdom en dementie

Ouderen en mensen met dementie kunnen het lastig vinden om de complexe, moderne financiële wereld te begrijpen. Daarom bieden wij deze groep mensen hulp.

GGZ-problematiek

Verschillende gezondheidskwesties kunnen het gevolg hebben dat omgaan met geld een uitdaging is. Hierbij bieden wij ondersteuning. 

Overige doelgroepen

Ook anderen die problemen ervaren met financiën of stress ervaren bij (oplopende) schulden, kunnen bij ons terecht.

Verstandelijke beperking

Door lichamelijke en geestelijke beperking is het beheren van financiën soms (tijdelijk) onmogelijk. Als bewindvoerder in Den Helder zorgen wij met zorg en toewijding voor het beheer van het vermogen en de financiën.

Niet-aangeboren hersenletsel

Ook kan het zijn dat iemand door niet-aangeboren hersenletsel niet langer in staat is om de financiële zaken op orde te houden. In deze gevallen sta ik als bewindvoerder in Den Helder voor je klaar om de juiste (financiële) hulp te bieden.